נוטריון

נוטריון – מאשר ומאמת

מעולמו של נוטריון

נוטריון מקבל רישיון על ידי ועדת רישיונות. את הוועדה ממנה שר המשפטים. כדי לקבל רישיון, הנוטריון צריך להיות אזרח ישראלי או תושב קבע, כלומר בעל רישיון לישיבת קבע על פי כללי הכניסה לישראל ב1952. כמו כן, עליו להיות חבר לשכת עורכי דין. עליו לעסוק בעריכת דין עשר שנים לפני שיוכל לקבל רישיון. מתוך עשר השנים עליו להיות נוכח חמש וחצי שנים בישראל. חשוב חשוב חשוב! נוטריון לא יכול להיות מי שיש עליו אות קלון בגלל אישום פלילי כזה או אחר. אסור שיהיה מושעה בעברו מלשכת עורכי הדין. הוועדה היא אשר קובעת אם האדם שמולה יתמנה לנוטריון או לא. במקרים מסוימים מאשרת הוועדה נוטריונים בעלי אישום פלילי. הנוטריון העתידי צריך לעבור השתלמות כדי להיות ראוי לתפקיד.

חלונות מבריקים? צרו קשר עכשיו: 054-8145754

אפשר גם בטופס:

 

הכנות לפני

לפני שהאדם מתחיל לכהן כנוטריון עליו לחתום את שמו בפנקס הנוטריונים בפיקוח שר המשפטים, עליו למסור דוגמת חתימה לאדם מטעם שר המשפטים, עליו לשלם את האגרה שבתקנות. מי שלא יקפיד לשלם את האגרה השנתית במשך חמש שנים, יופקע התוקף של הרישיון שלו.

 

סמכויותיו של הנוטריון

בסמכויותיו של הנוטריון לאמת חתימה, לאשר שהחתום מוסמך לכך, לאשר נכונות מסמך, לאשר נכונות תרגום, לאשר תצהירים, לאשר שהאדם שמולו חי, לערוך מסמכים, לאמת הסכם ממון, לערוך צוואות ועוד.

 

אימות חתימה, העתק, תרגום, אדם חי

כדי לאמת חתימה, החותם בכבודו ובעצמו צריך להופיע בפני הנוטריון. כדי לאשר העתק למקור, צריך להציג את המקור לפני הנוטריון, אשר ישווה בין המסמך המקורי להעתק שלו. הנוטריון לא יאשר נכונות תרגום, אלא אם הוא שולט בשפה של התרגום ובשפה המקורית. כדי לאשר אם אדם מסוים חי, עליו לעמוד מול הנוטריון בכבודו ובעצמו.

 

סמכויות שר המשפטים, אישור נוטריון כראיה, ייפוי כוח

לשר המשפטים יש את הסמכות לקבוע תקנות ותנאים לביצוע של הנוטריונים, אלו רשומות הנוטריון צריך לנהל ועוד דברים מתוקף הסמכות שהנוטריון יהיה חייב לבצע. האישור של הנוטריון מהווה ראיה גם בבית המשפט, לכן אין צורך בראיות נוספות כשיש אישור מנוטריון. כדי שייפוי כוח לעסקאות מקרקעין או ייפוי כוח כללי יהיה בר תוקף, הנוטריון הוא הבלעדי אשר יכול לערוך או לאשר את חתימתם. כמובן, בחוץ לארץ יש חוקים אחרים, ולכן ייתכנו הבדלים בדרישות בין הארץ אל מעבר לגבולותיה.

 

כיבוד המעמד ואתיקה מקצועית

הנוטריון צריך לכבד את המעמד שלו ואת המקצוע. עליו להיות מסור ונאמן לתפקידו, הוא לא ישווק את עצמו על פי ראות עיניו, אסור לו לשדל איש, אסור לו לעסוק במקצועו בשותפות עם מי שאינו נוטריון,  בעת מילוי תפקידו הוא לא יעבוד כשכיר, עליו לשמור בסודיות מוחלטת כל דבר המובא אליו על ידי מישהו שזקוק לו.

חייגו עכשיו:054-8145754