עם קדוש וארץ קדושה במדרשי חכמת הקבלה לפי הזוהר הקדוש | חלק א

סוד המרגלים בפנימיות התורה

המרגלים ששלח משה ממדבר לארץ ישראל, כאשר חזרו משם, סיפרו שאנשים החיים בארץ כולם אנשי מידות, וגם הם ראו שם ענקים, שמרגלים היו בעיניהם כחגבים. ולפי מסקנת המרגלים אי אפשר לנצח את העמים היושבים בארץ. אותם ענקים ואנשי מידות שראו מרגלים, היו בראש ובראשונה ענקים מבחינת רצון לקבל שלהם, וזהו בעצם תכונה שפועלת כמגן מכל אויבים. אמנם המרגלים לא הבינו את חלק השני של סוד הארץ, דהיינו ארץ ישראל לא רק גורמת לתושביה רצון לקבל הגדול, אלא גם דורשת מהם יכולת להתגבר על רצון הזה ולהפוך אותו לרצון להשפיע. לחומרי קבלה ולימוד תורת הסוד.

חלונות מבריקים? צרו קשר עכשיו: 054-8145754

אפשר גם בטופס:

גירוש מהארץ וחטא המרגלים כמובא בזוהר הקדוש

וכל מי שלא עונה על דרישה הזאת מתגרש מן הארץ, או שארץ עצמה קוברת אותו כמו חור שחור, ועל זה מרגלים אמרו: "ארץ אוכלת את יושביה". וזה סוד של סיבה למה אף עם במשך אלפיים שנות גלות ישראל לא הצליח להקים ממלכה במקום הזה, כל כך חשוב מבחינה סטרטגית, פוליטית ומבחינה דתית. בניגוד לזה מלכות ישראל הייתה קיימת בארץ חמדה יותר מאלף שנה, וכאשר ישראל הידרדרו מבחינה רוחנית והושקעו בעונותיהם, ארץ הקודש גירשה אותם, כמו שזה כתוב בתורת משה ובנביאים. להרחבת הנושא לחצו כאן

בני ישראל הלכו לגלות כדי לעבור ים של ייסורים, למען לקבל את הכוח לשלוט ברצון לקבל שלהם ולהפוך אותו לרצון להשפיע. התהליך הזה עדיין לא נגמר, אך כבר רואים את תוצאותיו, דהיינו עד עכשיו לארץ התכנסו ששה מיליון יהודים מכל העולם, בעלי תרבות שונה לחלוטין בעלי אופי שונה,  מראה, השקפות פוליטיות, התייחסות לדת, ולמרות כל ההבדלים הללו רוב ישראל מרגיש את עצמו כעם אחד, האם זאת לא גילוי של שלמות וחיבור ההפכים? האם זאת לא הוכחה שלעמנו ישנה יכולת להתגבר על רצון לקבל הגדול ביותר מכל אומות העולם? הרי כדי לחבר ההפכים נדרשת עוצמה אדירה, כדי להגביל את אנכיות ורצון לקבל. ובע"ה בקרוב אנו נראה קיבוץ כל הגליות ובניית המקדש, שיחזירו שכינה לישראל ורוח נבואה, אמן, כן יהיה רצון.

חייגו עכשיו:054-8145754