מה זה רשם הקבלנים

המאמר באדיבות https://rkablanim.co.il

חלונות מבריקים? צרו קשר עכשיו: 054-8145754

אפשר גם בטופס:

מה זה רשם הקבלנים, מדוע הוא חשוב עבור הקבלנים בישראל ועבור הציבור בכלל, ואיך זה קשור בסיווג מקצועי – כל מה שרציתם לדעת.

הרשם במשרד הבינוי 

רשם הקבלנים איננו אך ורק אדם בעל תפקידו בירוקרטי אלא גוף ממשלתי המהווה יחידה במשרד הבינוי. הרשם הוא בעל הסמכות לניהול רישום הקבלנים בישראל. הוא המחליט מי עומד בתנאי הרישום ומי לא. כחלק מתפקידיו, רשם הקבלנים מקבל בקשות להעלאת סיווג, ביטול רישומים בהינתן תנאים מסוימים ופרסום המידע לטובת הציבור הרחב. 

במה חשיבותו של רשם הקבלנים

בתפקידו השוטף, מטפל הרשם ברישום של קבלנים חדשים, שמסמכיהם הוגשו ואושרו. רשם הקבלנים מאפשר לציבור לברר בקלות האם הקבלן שאליו פנו פועל כחוק ותחת רישיון, בפרט כאשר מדובר בפרויקטים יקרים וגדולים. 

רק קבלנים שהרשם אישר את הרישום שלהם, מורשים לבצע עבודות מעל היקף כספי המוגדר ומשתנה מעת לעת. רישום שאושר מעניק לקבלן סטטוס מקצועי גבוה, אפשרות להגיש בהמשך בקשה להעלאת סיווג וכן עמידה בתנאי המכרזים הנהוגים במגזר הציבורי וברשויות. הרשויות בישראל על פי רוב נקשרות בחוזים ומקבלים הצעות במרכזים, אך ורק מקבלנים רשומים. כמו כן, הרשם מהווה גורם מקצועי, מעין נציב תלונות, שמקבל תלונות מהציבור כנגד קבלנים שלא פעלו כדין. בסמכותו לבצע הליכים משמעתיים ובמידת הצורך לגרוע קבלן שביצע עבירה חמורה או התנהל בצורה לא אתית.

רשם הקבלנים ורישום בפנקס 

הגשת בקשות אל רשם הקבלנים, לטובת רישום בפנקס הקבלנים, יכולות להתבצע על ידי הקבלן אך לעיתים קרובות הטיפול נעשה על ידי עורך דין כמיופה כוח. כגוף סטטוטורי, הרשם או מי מטעמו מקבל את טפסי הבקשה ובוחן את כלל המסמכים המעידים על הסמכה מקצועית וניסיון מעשי. הרישום, על פי הסיווגים השונים שקובע הרשם, מתבסס על אישורי רואה חשבון, ניסיון מעשי בעבודות קבלניות, השלמת פרויקטים בהיקפים כספיים משמעותיים ועוד. 

חייגו עכשיו:054-8145754